Multimedia

FEATURES

RITRATTI ANTIKI RESTAWRATI U MOGĦTIJA L-KULUR

RESTAWR U KONSERVAZZJONI TAL-KWADRI LI JIRRAFFIGURAW L-ERBA' EVANĠELISTI - 2019

INTERVENT TA' RESTAWR U KONSERVAZZJONI TAL-VARA TITULARI TA' SAN ĠILJAN - 2018

PROMOS - FESTA SAN ĠILJAN

2019

2018

Okkażjonijiet imgħoddija

Footage Inawgurazzjoni San Giljan.mp4

ĊERIMONJA TAL-INAWGURAZZJONI TAL-INTERVENT TA' RESTAWR U KONSERVAZZJONI FUQ IL-VARA TITULARI - 12 TA' AWWISSU 2018

PREMIERE TAL-'INNU L-KBIR LIL SAN ĠILJAN OSPITALIER' MILL-BANDA SPINOLA - 19 TA' AWWISSU 2016


antifoni u innijiet popolari

antifona beate juliane (1847) - mro dr paolo nani

Amadeus Chamber Choir u Orkesta taħt id-direzzjoni tal-Mro Brian Cefai (2011)

antifonA beate juliane (1892) - mro alberto vella

Kor u Orkesta taħt id-direzzjoni tal-Mro Dun Ġwann Galea - Kunċert Diem Festum Celebrantes (2006)


antifona beate juliane (1893) - mro Dr Paolo Nani

Kor u Orkesta taħt id-direzzjoni tal-Mro Dun Ġwann Galea - Kunċert Diem Festum Celebrantes (2006)

innu popolari San Ġiljan

Amadeus Chamber Choir u Orkesta taħt id-direzzjoni tal-Mro Brian Cefai (2011)

innu devot 'o ġiljan maħbub imqaddes'

Amadeus Chamber Choir u Orkesta taħt id-direzzjoni tal-Mro Brian Cefai (2019)

innijiet u marċi popolari mill-baned ġiljaniżi

Innu Popolari San Ġiljan

Banda San Ġiljan

taħt id-direzzjoni tal-Mro Etienne Spiteri

Kompożizzjoni: Mro Angelo Pullicino

Lirika: Silvio Frendo

Kantanta: Corazon Mizzi

Innu lil san ġiljan

Banda San Ġiljan

taħt id-direzzjoni tal-Mro Etienne Spiteri

Kompożizzjoni: Mro Etienne Spiteri

Lirika: Dun Anton Sciberras

Kantanta: Corazon Mizzi

Innu Marċ 'Tifħir lil San Ġiljan'

Banda San Ġiljan

taħt id-direzzjoni tal-Mro Etienne Spiteri

Kompożizzjoni: Mro Angelo Pullicino

innu devot 'o ġiljan maħbub imqaddes'

Banda Spinola

taħt id-direzzjoni tal-Mro Aldo Minuti

Kompożizzjoni: Mro Ray Sciberras

Lirika: Anselm Sciberras

Kantat mis-Sopran Rosabelle Bianchi

Innu Marċ 'Viva San Ġiljan'

Banda Spinola

taħt id-direzzjoni tal-Mro Aldo Minuti

Kompożizzjoni: Mro Ray Sciberras

Innu tal-Banda

Banda Spinola

taħt id-direzzjoni tal-Mro Aldo Minuti

Kompożizzjoni: Mro Francis Zammit

Marċ Popolari 'viva l-ġiljaniżi'

Banda San Ġiljan

taħt id-direzzjoni tal-Mro Etienne Spiteri

Kompożizzjoni: Mro Angelo Pullicino