IL-ĦINIJIET TAL-QUDDIES

Ħinijiet tal-QUDDIES fil-knisja ta lapsi

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa:

7.45 ta' filgħodu


Ħdud u festi kmandati:

9.00 ta' filgħodu


ċelebrazzjoni tas-sagramenti

Rev. Dun Paul Mizzi

Kappillan u Rettur tal-knisja

Parroċċa San Ġiljan

Uffiċċju Parrokkjali

115, Triq Lapsi

San Ġiljan STJ 1260

Malta


t | +356 21380270

e | parrocca.san.giljan@maltadiocese.org

w | www.stjuliansparish.org

f | facebook.com/parrocca.sangiljan

yt | youtube.com/parroccasangiljan

kif issib il-knisja ta lapsi