agħti DONAZZJONI

SIR BENEFATTUR TAL-knisja u tal-għaqda

individwi

Kull persuna li tixtieq tikkontribwixxi biex l-għanjiet tal-organizzazzjoni tagħna jintlaħqu tista' tagħmel dan permezz ta' dan is-sit.

Tista' tuża ukoll dawn il-metodi:

  • Permezz ta' Revolut fuq: 7966 6888; jew

  • Bcheque indirizzat lill-Għaqda Dilettanti Knisja ta’ Lapsi, San Ġiljan li għandu jintbagħat lis-Sur Julian Scicluna, Teżorier, Għaqda Dilettanti Knisja ta’ Lapsi, c/o Knisja Antika ta’ Lapsi, Triq Lapsi, San Ġiljan, STJ 1163 .

  • Permezz tal-buttuna hawn taħt.

kumpaniji/settur kummerċjali

Fil-Budget tal-2016, il-Gvern ħabbar miżura ġdida biex jinkoraġġixxi aktar kooperazzjoni bejn is-settur kummerċjali u s-settur kulturali. Permezz ta' din il-miżura, kumpaniji li jagħtu donazzjonijiet lil organizzazzjonijiet kulturali li ma jagħmlux profitt, organizzazzjonijiet kulturali pubbliċi jew lill-Kunsill Malti għall-Arti, bi skop li din tal-aħħar tilħaq l-għanjiet tagħha hekk kif imfissra fid-dokumenti strateġiċi tagħha Create 2020, jew biex din isservi ta' imtermedjarja għall-benefiċjarji oħrajn (bħall-Għaqda tagħna), jistgħu jitlobu refużjoni tal-ammont mogħti bħala donazzjoni bir-rata ta' 150% tad-dħul għas-sena li fiha d-donazzjoni tkun saret.

Għal aktar informazzjoni, aqra:


Kull donazzjoni hija ferm apprezzata. Tinħareġ irċevuta għal kull donazzjoni mit-Teżorier tal-Għaqda.